Transparentno i odgovorno sprovođenje projekata JPP projekata u Srbiji

Početak projekta: 01.2019. - Kraj projekta: 06.2019. Realizovani projekti
BALKAN_MONITORING_PUBLIC_FINANCES_LOGO.jpg Od januara 2019. godine InTER realizuje projekat "Transparentno i odgovorno sprovođenje projekata JPP projekata u Srbiji", koji ima za cilj da se poveća informisanost i razumevanje svih aktera kod sprovođenja projekata JPP predstavljenjem primera dobre prakse. Takođe, kroz projekat će se promovisati odgovorno sprovođenje JPP, kao i zagovaranje kod donosioca odluka. Projekat traje 6 meseci, do 30. juna 2019. godine.

Projekat InTER-a finansira NVO Fraktal u okviru projekta "OCD kao ravnopravni partneri u praćenju javnih finansija”. NVO Fraktal sprovodi projekat u partnerstvu sa organizacijom CEKOR u Srbiji i partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Slovenije. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Komisije u sklopu projekta "CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015".

Povezane vesti:

Predstavljena analiza "Studije slučaja: Transparentnost projekata JPP u Srbiji"