Tehnička podrška reformi lokalne samouprave u Crnoj Gori

Početak projekta: 06.2010. - Kraj projekta: 06.2011. Realizovani projekti
Glavni cilj EU projekta EuropeAid/128307/C/SER/ME pod nazivom “Tehnička podrška reformi lokalne samouprave u Crnoj Gori” je unapređenje kapaciteta crnogorskih opština da koriste evropske fondove za lokalni ekonomski razvoj kroz bolju identifikaciju, razvoj i upravljanje prioritetnim opštinskim investicijama u skladu sa najboljim praksama u Evropskoj Uniji. Uloga InTER-a je pružanje podrške u razvoju programa obuka za lokalne samouprave u Crnoj Gori.
Program obuka sastoji se iz sledećih modula:
1. Identifikacija projekata u skladu sa EU standardima;
2. Formulisanje i revizija EU projekata;
3. Priprema tehničke dokumentacije za investicione projekte koje finansira Evropska Unija;
4. Implementacija projekata koje finansira EU;
5. Implementacija investicionih projekata koje finansira EU.

Projektna intervencija InTER-a je trajala godinu dana, od juna 2010. do juna. 2011. godine.

Resurs centar

Aktuelni konkursi