-
-
 • Početak projekta: 11.2015. - Kraj projekta: 02.2016.Realizovani projekti

  Sistem za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola/EBPS u jugoistočnoj Evropi

  Institut za Teritorijalni Ekonomski Razvoj – InTER sprovodi istraživanje u okviru projekta “Sistem za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola/EBPS u jugoistočnoj Evropi” koje se realizuje u saradnji sa NALED-om, GIZ-om i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju.

  Cilj istraživanja je stvaranje uslova za uspostavljanje operativnog Sistema za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola na Kosovu i sprovodi se na centralnom i lokalnom nivou.
  Istraživanje se sprovodi u periodu 13. novembar 2015 – 15. februar 2016.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 11.2015. - Kraj projekta: 03.2016.Realizovani projekti

  Podizanje kapaciteta kompanija u Srbiji za korišćenje EU fondova

  U okviru saradnje sa GIZ ACCESS II i Privrednom komorom Srbije, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER je organizovao četiri treninga na temu EU fondova, pisanje projektnih aplikacija i uspešno realizovanje projekata kao i mentorski rad na izradi projektnih aplikacija.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 11.2015. - Kraj projekta: 01.2037.Realizovani projekti

  Analiza Programa podrške razvoju klastera u Republici Srbiji

  Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) sprovodi analizu Programa podrške razvoju klastera u Republici Srbiji, u okviru programa „OSF Think Tank Young Professional Development Programme“.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 04.2015. - Kraj projekta: 06.2015.Realizovani projekti

  Model Smart sistema prijavljivanja komunalnih problema od strane građana: Mogućnosti održivosti sistema

  InTER je angažovan od strane NALED-a na izradi analize radi identifikacije načina za obezbeđivanje finansijske održivosti Smart sistena prijavljivanja komunalnih problema od strane građana.

  Detaljnije