-
 • Strateski_okvir.jpgDatum početka 03.08.2012.Strategije

  Strateški okvir za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u opštini Bački Petrovac

  U saradnji sa opštinom Bački Petrovac i NVO "Akademija ženskog preduzetništva" InTER je učestvovao u izradi Strateškog okvira za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u opštini Bački Petrovac. Strateški okvir je izrađen u okviru projekta "Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u procesu biznis inkubacije u opštini Bački Petrovac" koji se finansirao u okviru EU Exchange 3 programa. Strateški okvir nije zaseban dokument već unapređuje postojeći Strateški plan razvoja opštine Bački Petrovac 2010 - 2014. Izrada strateškog okvira je trajala od jula 2011 do aprila 2012. g.

  Detaljnije
 • Assessment_of_business_support_infrastructure_in_the_Republic_of_Serbia.jpgDatum početka 14.02.2012.Analize

  Analiza poslovne infrastrukture u Republici Srbiji

  InTER je angažovan od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije da sprovede analizu poslovne infrastrukture u Srbiji. Procena obuhvata analizu institucionalnih i operativnih kapaciteta poslovnih inkubatora, klastera i industrijskih zona, njihove efikasnosti i efekata na lokalni ekonomski razvoj. Zaključci i preporuke analize biće uvršteni u Nacionalnu strategiju razvoja infrastrukture za podršku biznisu u Srbiji.

  Detaljnije
 • Outcome_Assessment_Montenegro.jpgDatum početka 10.01.2012.Izveštaji

  Procena rezultata razvojne saradnje između Švedske i Crne Gore tokom perioda 2001-2010

  Ovaj izveštaj je rezultat studije rezultata razvojne saradnje koju je Sida imala sa Crnom Gorom od 2000. do 2010. godine. Studija obuhvata pregled razvojne saradnje definisane u okviru Strategije razvojne saradnje sa Saveznom Republikom Jugoslavijom (SRJ), bez Kosova, za period 2000.-2004., Strategije države Srbije i Crne Gore, za period 2004.-2007., i Plana za zatvaranje razvojne saradnje sa Republikom Crnom Gorom, koji je definisao razvojnu saradnju od 2008. godine do završetka švedske pomoći Crnoj Gori, formalno do kraja 2010. godine.

  Detaljnije
 • Study_Serbia.jpgDatum početka 10.01.2012.Izveštaji

  Studija rezultata razvojne pomoći u okviru postoječe švedske Strategije razvojne saradnje sa Srbijom - januar '09. – decembar '12

  Ovaj izveštaj je rezultat studije rezultata u okviru postojeće švedske Strategije za razvoj i saradnju sa Srbijom. Postojeća Strategija pokriva period od januara 2009. do decembra 2012. godine. Studija ima za cilj podršku Sida-i u pripremama za razvoj nove strategije saradnje, koja će se odnositi na period nakon 2012. godine.

  Detaljnije

Resurs centar

Aktuelni konkursi