-
-
 • Početak evalucije: 11.2019. - Kraj evaluacije: 01.2020.

  Završna evaluacija projekta “Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji IV faza”

  InTER je angažovan od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) na realizaciji Završne evaluacije projekta “Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji IV faza”. Glavna svrha projekta je jačanje demokratskog karaktera civilno-vojnih odnosa i doprinos efikasnijem funkcionisanju oružanih snaga u okviru sveobuhvatnog koncepta bezbednosti.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 05.2018. - Kraj evaluacije: 06.2018.

  Finalna evaluacija Programa EA 02/2017 Caritas Srbija

  InTER je angažovan na realizaciji Finalne evaluacije Programa EA 02/2017 Caritas Srbija. Program je finansirala organizacija Caritas Internationalis, a fokus programa je bio na podrršci migrantskoj krizi u Srbiji i unapređenju lokalnog odgovora na urgentne situacije.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 02.2018. - Kraj evaluacije: 04.2018.

  Eksterna evaluacija podrške regionalnom i ruralnom razvoju u Srbiji (Faza 1)

  InTER je angažovan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) na realizaciji Evaluacije podrške regionalnom i ruralnom razvoju u Srbiji (Faza 1).

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 03.2015. - Kraj evaluacije: 03.2015.

  Evaluacija Programa sanacije poplava u Srbiji

  InTER je angažovan na realizaciji Evaluacije Programa sanacije poplava u Srbiji, koji sprovode Caritas Srbija, Caritas Beograd, Caritas Šabac i Caritas Valjevo u 11 opština širom Srbije. Program su finansirali članovi organizacije Caritas Internationalis, a vrednost programa je više od 1,2 miliona evra.

  Detaljnije