-
 • Sume_na_Kosovu_bogatstvo_koje_nestaje.jpgDatum početka 13.12.2016.Policy papers

  Šume na Kosovu - bogatstvo koje nestaje

  Šume predstavljaju jedan od najznačajnijih ekonomskih resursa na Kosovu a njihova zaštita je jako bitna za održivi opstanak ruralnih sredina. Sa druge strane, ilegalna seča šuma predstavlja sistemski problem jer je samo 7% šuma posečeno u skladu sa zakonom. U okviru projekta “Dijalog o javnim politikama i razvojne aktvnosti za bolju zaštitu životne sredine” koji realizuje InTER u okviru finansijske podrške Kancelarije Evropske unije na Kosovu objavljujemo kratku analizu problema zaštite šuma na Kosovu sa preporukama za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti.

  Detaljnije
 • 2016_Klasteri_desetak_godina_kasnije_1_1_page_001.jpgDatum početka 16.11.2016.Istraživanja

  Klasteri desetak godina kasnije - analiza efekata Programa podrške razvoju klastera u Srbiji 2007-2015

  Program podrške razvoju klastera je najdugovečniji nacionalni program u oblasti razvoja konkurentnosti, pokrenut 2007. godine. Program je kreiran sa ciljem da doprinese povećanju produktivnosti i konkurentnosti preduzeća kroz povezivanje u klastere kao i da podstakne i razvije saradnju između preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama. InTER je sproveo analizu rezultata Programa za period od 2007. do 2015. godine sa ciljem da pruži uvid u ostvarene efekte u odnosu na definisane ciljeve i na taj način pokrene diskusiju o daljim pravcima podršle razvoju klastera u Srbiji.

  Detaljnije
 • KFOS_FINAL.jpgDatum početka 03.10.2016.Istraživanja

  Efekti finansijske pomoći severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – da li živimo bolje?

  Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) predstavlja studiju "Da li živimo bolje", koja je proistekla kao rezultat istraživanja u okviru projekta "Efekti ulaganja na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – da li živimo bolje?". Projekat je realizovan u saradnji sa RTV Mir iz Leposavića, a finansiran je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS). U studiji je predstavljena opsežna analiza fondova koji su bili predmet istaživanja (Fond za razvoj severa Kosova, finansijska podrška EU i podrška opštinama iz budžeta Vlade Kosova), sa zaključcima i preporukama koje su namenjene predstavnicima lokalnih samouprava na severu Kosova, Vladi Kosova i Evropskoj uniji.

  Detaljnije
 • Analiza_izvestaja_EK.jpgDatum početka 10.12.2015.Policy papers

  Analiza Izveštaja Evropske komisije o napretku prema pitanjima od značaja za teritorijalni razvoj

  Izveštaji Evropske komisije o napretku u procesu Evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana i Turske predstavlja jedan od najznačajnijih analitičkih dokumenata koji svake godine daje ocenu uspeha i pravce neophodnog reformskog procesa. Izveštaji o progresu je takođe bitan u procesu reforme zakonske legislative, izrade razvojnih politika ili programiranja finansijske pomoći koju dodeljuje Evropska unija u okviru IPA programa. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj je uradio komparativnu analizu Izveštaja o napretku zemalja Zapadnog Balkana (bez Turske) na teme od značaja za teritoriajalni razvoj kao polja delovanja naše organizacije. S tim u vezi analizirali smo delove izveštaja koji se bave ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterijuma, a takođe smo se osvrnuli i na poglavlja koja se bave pitanjima od posebnog značaja na teritorijalni razvoj: 8. Politika konkurentnosti, 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 20. Preduzetništvo i industrijska politika i 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

  Detaljnije

Resurs centar

Aktuelni konkursi