-
 • Datum početka 07.09.2017.Istraživanja

  Mapa poslovnih inkubatora u Republici Srbiji

  U Srbiji funkcioniše 20 poslovnih inkubatora koji prosečno imaju po četiri zaposlena. Najviše inkubatora se nalazi na teritoriji Beograda. Od 2011. godine osnovana su četiri nova inkubatora, dok se 10 njih ugasilo ili promenilo namenu.

  Detaljnije
 • Datum početka 31.03.2017.Istraživanja

  Lokalne samouprave na severu Kosova – kule od karata

  Opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severna/Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan suočavaju se sa izazovima koji daleko prevazilaze okvire lokalnih samouprava bilo gde u svetu. Zbog upornog odbijanja da prihvate rešenja koja su nametana od strane UNMIK administracije, kasnije i Vlade Kosova, ove opštine su stavljene u centar političkih dešavanja pre svega u cilju njihove integracije u ustavno-pravni poredak Kosova. Kao rezultat, u ovim opštinama stvoren je takozvani “institucionalni hibrid” koji karakteriše funkcionisanje lokalnih samouprava po zakonima Srbije, UNMIK-a i Kosova, u skladu sa mogućnostima u datim okolnostima i političkom voljom lokalnih vlasti. Ovom studijom autori daju sveobuhvatni prikaz institucionalnih promena i funkcionisanja lokalnih samouprava na severu Kosova od potpisivanja Kumanovskog sporazuma i dolaska misije UNMIK do danas. Studja je izrađena u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave” finansiranog od stane Američke ambasade u Prištini, a koji je realizovao Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u periodu mart 2016 - jul 2017. Više informacija o projektu dostupno je na našoj stranici www.regionalnirazvoj.org.

  Detaljnije
 • Datum početka 23.03.2017.Policy papers

  Finansiranje lokalnih samouprava na severu Kosova - igranka bez prestanka

  Na koji način se finansiraju lokalne samouprave na severu Kosova? Koje su ključne primedbe opštinskih vlasti na dodeljene iznose budžeta? Koji su glavni izazovi u raspodeli i realizaciji opštinskih budžetskih sredstava? U poslednjem, četvrtom, radu na temu funkcionisanja lokalnih samouprava na severu Kosova istraživali smo izazove u upravljanju finansijskim sredstvima kojima se suočavaju ove opštine. Kao zaključak, izvukli smo četiri glavna izazova sa kojima se susreću opštine na severu Kosova u svom radu. Više o ovim izazovima možete pročitati u samom radu. Policy Brief je urađen u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave” finansiranog od stane Američke ambasade u Prištini, a koji je realizovao InTER u periodu mart 2016 - jul 2017. Više informacija o projektu je dostupno na našoj stranici www.regionalnirazvoj.org.

  Detaljnije
 • Datum početka 18.03.2017.Istraživanja

  Javne institucije i ustanove Republike Srbije na severu Kosova: Kakva nas budućnost čeka?

  Srbi na severu Kosova su opstali zaslugom javnih institucija i ustanova čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, ključni je zaključak studije “Kakva nas budućnost čeka?” koju je realizovao i objavio Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER. Istraživanjem se došlo do rezultata da oko 18.000 učenika i studenata pohađa 48 obrazovanih ustanova koji se finansiraju iz budžeta Vlade Republike Srbije; u devet zdravstvenih ustanova i apoteka leči se oko 50.000 građana, a Centri za socijalni rad na Kosovu godišnje servisiraju oko 16.000 korisnika. Svakog meseca Republički fond za penziono osiguranje na severu Kosova podeli 8.328 penzija, a Nacionalna služba za zapošljavanje godišnje opsluži oko 8.340 građana. Ostale institucije Republike Srbije takođe igraju značajnu ulogu, svaka u svojoj oblasti. Pored svega toga, javne institucije i ustanove i javna preduzeća Vlade Srbije zapošljavaju oko 12.100 radnika, što zajedno sa njihovim porodicama iznosi oko 40.000 ljudi, ili ukupno oko 80% stanovništva opština na severu Kosova. Na pregovorima u Briselu, koji se odvija između Vlade Srbije i Vlade Kosova uz pokroviteljstvo Evropske unije, nije posvećena značajna pažnja nalaženju institucionalno-pravnog rešenja za dalje funkcionisanje ovih institucija na severu Kosova. Konačno rešenje bi trebalo naći u okviru Zajednice/Asocijacije srpskih opština, koja bi trebala preuzeti ingerencije institucija Republike Srbije koje trenutno funkcionišu na Kosovu. I pored dva potpisana dogovora u Briselu, pregovori oko formiranja Zajednice/Asocijacije su visoko politizovani tako da se ne nazire njeno skoro osnivanje niti rešenje problema fdaljeg unkcionisanja institucija Republike Srbije. Imajući u vidu broj zaposlenih i značaj usluga koje institucije Republike Srbije pružaju Srbima i ne-albancima na Kosovu (ne samo sa severu već i u drugim delovima Kosova), ovom problemu je potrebno pristupiti sa znatnom dozom ozbiljnosti i odgovornosti, i ponuditi sveobuhvatno rešenje koje bi konačno definisalo status i budući okvir za rad ovih institucija na Kosovu. Istraživanje o javnim institucijama i ustanovama Republike Srbije na severu Kosova je sprovedeno u periodu od februara do avgusta 2017. godine. Istraživanje je urađeno u okviru podrške Švajcarske ambasade na Kosovu, u okviru Grant šeme za male projekte. Nalazi i mišljenja izneta u istraživanja su delo autora i ne predstavljaju stavove Ambasade Švajcarske na Kosovu.

  Detaljnije

Resurs centar

Aktuelni konkursi