-
 • Datum početka 14.03.2017.Policy papers

  Opštinske uprave na severu Kosova - dvoglava aždaja u jednom telu

  Kako funkcionišu opštinske administracije na severu Kosova? Kakve promene u radu opštinskih organa su nastale potpisivanjem Briselskog sporazuma? Da li postoje sličnosti i razlike između srpskog i kosovskog sistema organizovanja lokalnih samouprava? Ovo su neka o pitanja koje smo pokušali da odgovorimo u okviru trećeg rada o funkcionisanju lokalnih samouprava na severu Kosova, gde je detaljno opisana organizacija opštinskih uprava koje funkcionišu po srpskom i po kosovskom sistemu. Publikacija je urađena u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave” finansiranog od stane Američke ambasade u Prištini, a koji je realizovao InTER u periodu mart 2016 - jul 2017. Više informacija o projektu je dostupno na http://regionalnirazvoj.org/sr/plans/details/38 Dokument je dostupan na srpskom, engleskom i albanskom jeziku.

  Detaljnije
 • Datum početka 08.03.2017.Policy papers

  Zakonodavna i izvršna vlast u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova

  Sistem lokalnih samouprava na severu Kosova funkcioniše poput rolerkostera koji iznenadi slobodnim padom i naglim menjanjem pravca kretanja ali se uvek vrati na početak, tamo odakle je vožnja i započeta. Opštine sa srpskom većinom na severu Kosova su zadržale institucionalnu strukturu koja je važila na Kosovu pre 1999. godine, a koja je nastavila da funkcioniše po zakonima Republike Srbije i nakon dolaska misije UNMIK. Sa druge strane, opštine su usvojile i administrativne strukture koje su formirane u okviru delovanja UNMIK misije, a kasnije i Vlade Kosova. Na taj način stvoren je dvojni sistem u kojem opštine na severu Kosova funkcionišu: jedan prema sprskim, a drugi prema kosovskim zakonima. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER je uradio rad u kojem su prikazane sličnosti i razlike funkcionisanja ova dva sistema u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Takođe je dat komparativni prikaz zakona o lokalnoj samoupravi Srbije i Kosova, gde su naročito istaknute nadležnosti po pitanju funkcionisanja skupština opština, i po pitanju izbora, odgovornosti i nadležnosti predsednika opštine, odnosno gradonačelnika. Rad je urađen u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave” finansiranog od stane Američke ambasade u Prištini, a koji je realizovao Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u periodu mart 2016 - jul 2017.

  Detaljnije
 • Datum početka 03.03.2017.Policy papers

  Lokalne samouprave na severu Kosova: igrokaz “između dve vatre”

  Usvajanjem Rezolucije 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kreirani su mnogobrojni izazovi u funkcionisanju lokalnih samouprava na Kosovu, naročito u većinski srpskim opštinama na severu Kosova. Mnogi od ovih izazova ostali su aktuelni do današnjih dana, pre svega zbog različitog tumačenja Rezolucije 1244/99 i pravno-institucionalnih rešenja u kojima funkcionišu ove opštine. Potpisivanjem Briselskog sporazuma u aprilu 2013. godine stvoreni su uslovi za raspisivanje izbora za organe lokalnih samouprava na severu Kosova, čime ove opštine postaju deo ustavno-pravnog poretka Kosova. Međutim, činom lokalnih izbora nisu rešeni ključni problemi funkcionisanja ovih opština sa kojima se one suočavaju još od dolaska misije UNMIK. U ovom radu dat je istorijski osvrt na razvoj zakonodavnog okvira za funkcionisanje lokalnih samouprava na Kosovu od potpisivanja Kumanovskog sporazuma i dolaska misije UNMIK do današnjih dana, dajući poseban fokus na funkcionisanje opština sa srpskom većinom na severu Kosova. Rad je dostupan na srpskom, albanskom i engleskom jeziku. Rad je urađen u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave” finansiranog od stane Američke ambasade u Prištini, a koji je realizovao Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u periodu mart 2016 - jul 2017. Više informacija o projektu dostupno je na http://regionalnirazvoj.org/sr/plans/details/38 NAPOMENA: Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadržane u radu pripadaju autorima i ne izražavaju stavove State Departmenta ili Američke ambasade.

  Detaljnije
 • Privatizmi.jpgDatum početka 12.12.2022.Analize

  Privatizacija na Kosovu iz ugla srpske zajednice

  Pored tradicionalnih izazova koji svaka privatizacija državnih i društvenih preduzeća i imovine nosi sa sobom u tranzicionim ekonomijama, ovaj proces na Kosovu je imao dodatne poteškoće koje su se ogledale u nedovoljno jasno definisanom pravnom okviru, problemima u određivanju vlasništva nad imovinom preduzeća koja je predmet privatizacije, ali i mnogim drugim situacijama koje su karakteristične isključivo za Kosovo. Nakon donošenja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 formirana je UNMIK misija na Kosovu koja je preuzela na sebe izgradnju pravnog sistema i institucija, ali i upravljanje javnom, državnom i društvenom imovinom Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije. Tokom tih godina ali i nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, privatizacija je bila i ostala jedna od najkontroverznijih javnih politika na ovom prostoru, preko koje su se ukrštali pravne nesuglasice i različiti interesi, a koja je takođe uticala na produbljivanje nepoverenja u odnosima između srpske zajednice i kosovskih institucija. U dokumentu je dat istorijski pregled pravnih i institucionalnih instrumenata za privatizaciju na Kosovu u vremenu pre i nakon proglašenja nezavisnosti, kao i reperkusija koje je ovaj proces imao u srpskim sredinama. Treba istaći i da ova analiza predstavlja jednu od retkih publikacija na temu privatizacije u srpskim sredinama na Kosovu. Nedostatak sličnih publikacija, između ostalog, direktno je vezan za problem dostupnosti informacija od javnog značaja koje su neophodne za izradu sveobuhvatne studije koja bi obradila ovu temu na adekvatan način.

  Detaljnije

Resurs centar

Aktuelni konkursi